click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2015

 

Luna ianuarie

 

1.Hotararea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului rezultat din executia curenta a bugetului local ... detalii

2.Hotararea nr.2 privind aprobarea realizarii proiectului “Modernizare DC 86, sat Stanca , comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

3.Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, prestate de beneficiarii de ajutor social ... detalii

4.Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei George Enescu pe anul 2015 ... detalii

5.Hotararea nr.5 privind aprobarea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei George Enescu ... detalii

6.Hotararea nr.6 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrative teritoriala George Enescu pentru anul 2014 ... detalii

7.Hotararea nr.7 privind aprobarea Raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor ... detalii

8.Hotararea nr.8 privind privind ea si gestionarea Sistemului integrat de management al deseurilor in judetul Botosani (SIMD) ... detalii

9.Hotararea nr.9 privind aprobarea costului complet lunar al serviciilor de cultura-sport prin Filiala
Judeteana Botosani a Asociatiei Comunelor din Romania ... detalii

10.Hotararea nr.10 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna decembrie 2014 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamantal comunei George Enescu ... detalii

11.Hotararea nr.11 privind aprobarea decontării cv. abonamentului pentru luna ianuarie 2015 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

12.Hotararea nr.12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia
“Modernizare DC 86, sat Stanca, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

13.Hotararea nr.13 privind aprobarea cofinantarii investitiei “Modernizare DC 86, sat Stanca, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

14.Hotararea nr.14 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

Proces verbal 09.01.2015 ... detalii

Proces verbal 26.01.2015 ... detalii

 

Luna februarie

 

15.Hotararea nr.15 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 ... detalii

16.Hotararea nr.16 privind aprobarea Contului de executie bugetara pe sectiuni pentru anul 2014 ... detalii

17.Hotararea nr.17 privind reorganizarea, organigrama si componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei George Enescu ... detalii

18.Hotararea nr.18 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta George Enescu ... detalii

19.Hotararea nr.19 privind aprobarea modului de asigurare a pazei in comuna George Enescu pentru anul 2015 ... detalii

20.Hotararea nr.20 ... detalii

Proces verbal 11.02.2015 ... detalii

 

Luna martie

 

21. Hotararea nr.21 privind aprobarea infiintarii Serviciului special pentru gestionarea cainilor fara stapan si a Regulamentului de desfasurare a activitatii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan
din comuna George Enescu ... detalii

22. Hotararea nr.22 pentru aprobarea Regulamentului privind masurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a comunei George Enescu... detalii

23. Hotararea nr.23 pentru aprobarea Regulamentului privind masurile de aparare impotriva incendiilor
pentru domeniul public si privat al comunei George Enescu ... detalii

24. Hotararea nr.24 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea apararii impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al comunei George Enescu ... detalii

25. Hotararea nr.25 privind stabilirea tarifului pentru apa livrata cetatenilor prin sistemul public de alimentare cu apa si canalizare-epurare ... detalii

26. Hotararea nr.26 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru lunile februarie si martie 2015 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

27. Hotararea nr.27 privind asocierea si participarea Comunei George Enescu in cadrul Asociatiei Grupul pentru Dezvoltare Locala – G.A.L. Codrii Hertei in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare locala
cu finantare prin PNDR 2014 – 2020 ... detalii

28. Hotararea nr.28 privind modificarea Anexei nr. 1 de la H.C.L nr.62/2014 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in comuna George Enescu in anul 2015 ... detalii

29. Hotararea nr.29 privind incadrarea unor drumuri satesti in categoria functionala a drumurilor comunale din cadrul comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

30. Hotararea nr.30 pentru aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2015 “ Luna curateniei ... detalii

Proces verbal 27.03.2015 ... detalii

 

Luna aprilie

 

31. Hotararea nr.31 privind concesionarea prin licitatie publica suprafetei de 37,80 mp din spatiu cladirei
administratiei publice locale a comunei George Enescu ... detalii

32. Hotararea nr.32 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului ... detalii

Proces verbal 29.04.2015 ... detalii

 

Luna mai

 

33. Hotararea nr.33 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

34. Hotararea nr.34 privind aprobarea executia bugetelor pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2015 ... detalii

35. Hotararea nr.35 privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a masurilor pentru recuperarea costurilor generate de eliberarea atestatului de producator si a certificatului de comercializare a produselor din sectorul agricol ... detalii

36. Hotararea nr.36 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru lunile aprilie si mai 2015 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

Proces verbal 31.05.2015 ... detalii

 

Luna iulie

 

37. Hotararea nr.37 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 35 mp situata in zona drumurilor publice din intravilanul localitatii George Enescu, jud. Botosani, catre SA GERVIS Suceava, pe perioada executarii lucrarii Reabilitare retea Jt aferenta PTA 1 George Enescu , com. George Enescu, jud. Botosani ... detalii

38. Hotararea nr.38 privind aprobarea costului complet lunar al activitatii de audit public intern prin Filiala Judeteana Botosani a Asociatiei Comunelor din Romania ... detalii

39. Hotararea nr.39 privind aprobarea urmatoarelor: Actul aditional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”, Actul aditional nr. 2 la Statutul ADI ,,ECOPROCES”, imputernicirea reprezentantului comunei George Enescu pentru votul in AGA ADI ,,ECOPROCES” Botosani si semnarea Actelor aditionale ... detalii

40. Hotararea nr.40 privind avizarea documentatiei de atribuire - Concesionarea serviciului public de colectare
si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Botosani” ... detalii

41. Hotararea nr.41 privind aprobarea contributiei comunei George Enescu in calitate de membru sustinator, in cuantum de 2.000 lei pentru anul 2015 la Societatea Natională de Cruce Rosie din Romania- filiala Botosani ... detalii

42. Hotararea nr.42 privind stabilirea cresterilor salariale ce se acorda pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local in baza prevederilor art. 1, alin.(52) si alin.(53) din O.U.G. nr. 83/2014, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

43. Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 ... detalii

44. Hotararea nr.44 privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2015 ... detalii

45. Hotararea nr.45 privind incheierea unui acord de parteneriat cu FUNDATIA “ NICOARA “ Botosani ... detalii

Proces verbal 09.07.2015 ... detalii

Proces verbal 30.07.2015 ... detalii

 

Luna august

 

46. Hotararea nr.46 privind infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ GEORGE ENESCU” si aprobarea participarii Comunei George Enescu in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ GEORGE ENESCU” ... detalii

47. Hotararea nr.47 privind inregistrarea Comunei George Enescu, judetul Botosani in Sistemul national
electronic de plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar ... detalii

48. Hotararea nr.48 privind scoaterea din functiunie și casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in proprietatea comunei George Enescu ... detalii

49. Hotararea nr.49 privind aprobarea utilizarii sumei de 4.000 lei pentru organizarea in anul 2015 a manifestarii “ZILELE GEORGE ENESCU” ... detalii

50. Hotararea nr.50 privind aprobarea utilizarea sumei de 8.000 lei de la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si
religie“ pentru organizarea in anul 2015 a manifestarii “NUNTA DE AUR” ... detalii

Proces verbal 13.08.2015 ... detalii

Proces verbal 24.08.2015 ... detalii

 

Luna septembrie

 

51. Hotararea nr.51 privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 ... detalii

52. Hotararea nr.52 privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar doamnei Adomnica Zoita la implinirea varstei de 101 ani si domnului Ioan Tudosa la implinirea varstei de 104 ani ... detalii

53. Hotararea nr.53 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

54. Hotararea nr.54 privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei George Enescu, judetul Botosani, maestrului NICOLAE BOTGROS ... detalii

55. Hotararea nr.55 privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei George Enescu, judetul Botosani, maestrului VASILE IOVU ... detalii

56. Hotararea nr.56 privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei George Enescu, judetul Botosani, compozitorului CONSTANTIN RUSNAC ... detalii

57. Hotararea nr.57 privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei George Enescu, judetul Botosani, scriitorului IULIAN FILIP ... detalii

Proces verbal 02.09.2015 ... detalii

 

Copyright ©