click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2014

 

Luna ianuarie

 

1.Hotararea nr.1 din 9 ianuarie 2014 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului rezultat din executia curenta a bugetului local ... detalii

Proces verbal 09.01.2014 ... detalii

2.Hotararea nr.2 din 15 ianuarie 2014 privind renuntarea la instrumentarea proiectului „ Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turistica in Comuna George Enescu, judetul Botosani” aprobat prin H.C.L nr.52 din 25 octombrie 2013 ... detalii

3.Hotararea nr.3 din 15 ianuarie 2014 privind renuntarea la indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turistica în Comuna George
Enescu, judetul Botosani” aprobat prin H.C.L nr.53 din 25 octombrie 2013 ... detalii

4.Hotararea nr.4 pentru instrumentarea proiectului „Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turistica în Comuna George Enescu, Judetul Botosani” ... detalii

5.Hotararea nr.5 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului „Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turistica în Comuna George Enescu, Judetul Botosani” ... detalii

6.Hotararea nr.6 din 15 ianuarie 2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local George Enescu in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I.,,ECOPROCES” Botosani pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2014 ... detalii

Proces verbal 15.01.2014 ... detalii

7.Hotararea nr.7 din 30 ianuarie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

9.Hotararea nr.9 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economica a comunei George Enescu pentru perioada 2014-2018 ... detalii

10.Hotararea nr.10 din 27 ianuarie 2014 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna ianuarie 2014 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

11.Hotararea nr.11 din 27 ianuarie 2014 privind aprobarea atribuirii Consiliului Judetean Botosani pentru folosinta gratuita suprafata de 1 mp situata in PC nr.147 intravilan sat Dumeni, comuna George Enescu, domeniul privat, in vederea amplasarii panoului publicitar ... detalii

12.Hotararea nr.12 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea acordarii unui numar de 8 burse de ajutor social pentru anul scolar 2013-2014 ... detalii

13.Hotararea nr.13 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 Consiliul local al comunei George Enescu ... detalii

14.Hotararea nr.14 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2014 ... detalii

15.Hotararea nr.15 din 30 ianuarie 2014 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei George Enescu, pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor ... detalii

16.Hotararea nr.16 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei George Enescu pe anul 2014 ... detalii

Proces verbal 30.01.2014 ... detalii

 

Luna februarie

 

17.Hotararea nr.17 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrative teritoriala George Enescu pentru anul 2013 ... detalii

18.Hotararea nr.18 din 28 februarie 2014 privind aprobarea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei George Enescu ... detalii

19.Hotararea nr.19 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Raportului de analiza a dotării cu mijloace de aparare impotriva incendiilor ... detalii

20.Hotararea nr.20 din 28 februarie 2014 privind aprobarea contului de executie bugetara pe sectiuni pentru anul 2013 ... detalii

21.Hotararea nr.21 din 28 februarie 2014 privind aprobarea costului complet lunar al serviciilor de asistenta sociala, cultura si sport prin A.Co.R Botosani ... detalii

22.Hotararea nr.22 din 28 februarie 2014 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna februarie 2014 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant
al comunei George Enescu ... detalii

23.Hotararea nr.23 din 28 februarie 2014 cu privire la revocarea H.C.L nr.11 din 30 ianuarie 2014 pentru aprobarea atribuirii Consiliului Judetean Botosani pentru folosinta gratuita suprafata de 1 mp situata in PC nr.147 intravilan sat Dumeni, comuna George Enescu, domeniul privat, in vederea amplasarii panoului publicitar... detalii

Proces verbal 28.02.2014 ... detalii

 

Luna martie

 

24.Hotararea nr.24 din 27.03.2014 privind aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2014 " Luna curateniei " ... detalii

25. Hotararea nr.25 din 27 martie 2014 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul ll al anului 2013 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati ... detalii

26. Hotararea nr.26 din 27.03.2014 privind concesionarea prin licitaţie a terenului intravilan apartinand domeniului privat al comunei George Enescu in suprafata de 6.883 mp situat in PC nr. 429, sat Dumeni ... detalii

27. Hotararea nr.27 din 27.03.2014 aprobare „ Norme locale de acordare a ajutorului de urgenta ... detalii

Anexa la Hotararea nr.27 ... detalii

28. Hotararea nr.28 din 27.03.2014 privind aprobarea unor ajutoare de urgenta ... detalii

29. Hotararea nr.29 din 27.03.2014 privind aprobarea protocolului intre Municipiul Dorohoi si Comuna George Enescu ... detalii

30. Hotararea nr.30 din 27.03.2014 privind aprobarea participarii comunei George Enescu in structura actionariatului S.C NOVA APASERV S.A Botosani ... detalii

 

Luna aprilie

 

31. Hotararea nr.31 din 17 aprilie 2014 privind modificarea domeniului public al comunei George Enescu,judetul Botosani prin excludere „Teren” in suprafata de 2.723 mp, teren intravilan, situat in PC nr.511 sat Dumeni cuprins la pozitia nr.360 din H.C.L nr.13/20.06.2001 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.31 ... detalii

32. Hotararea nr.32 din 17.04.2014 privind aprobarea modului de asigurare a pazei in comuna George Enescu pentru anul 2014 ... detalii

33. Hotararea nr.33 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea capacitatii de pasunat si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza U.A.T –Comuna George Enescu ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.33 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.33 ... detalii

34. Hotararea nr.34 din 17.04.2014 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a pasunilor comunale ce apartin domeniului privat al Comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

35. Hotararea nr.36 din 17.04.2014 privind aprobarea Planului de masuri in vederea salubrizarii cursurilor de apa, realizarii santurilor si rigolelor si repararii lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor,de pe raza comunei George Enescu ... detalii

36. Hotararea nr.36 din 17.04.2014 privind aprobarea Planului de masuri in vederea salubrizarii cursurilor de apa, realizarii santurilor si rigolelor si repararii lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor,de pe raza comunei George Enescu ... detalii

 

Luna mai

 

37. Hotararea nr.37 din 30 mai 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 ... detalii

 

Luna iunie

 

39.Hotararea nr.39 din 30 iunie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

40.Hotararea nr.40 din 30 iunie 2014 privind aprobarea utilizarea sumei de 7.000 lei de la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie“ pentru organizarea in anul 2014 a manifestării “NUNTA DE AUR” ... detalii

 

Luna iulie

 

41.Hotararea nr.41 din 20 iulie 2014 privind aprobarea unor ajutoare de urgenta... detalii

42.Hotararea Nr.42 din 31.07.2014 privind acordul cu privire la casarea unui autovehicul uzat si achitionarea unui autovehicul nou prin participarea Comunei George Enescu, judetul Botosani, in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national ... detalii

 

Luna august

 

43.Hotararea nr.43 din 28 august 2014 privind asocierea comunei George Enescu cu comunele Adaseni, Blandesti, Cosula, Cristinesti, Dimacheni, Gorbanesti, Lozna, Nicseni, Prajeni, Roma, Suharau, Vf. Campului si Vorniceni in vederea aderarii acestora la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ AQUA BOTOSANI “ ... detalii

44.Hotararea nr.44 din 28 august 2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei George Enescu in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I “AQUA BOTOSANI“ pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA BOTOSANI“ ... detalii

45.Hotararea nr.45 din 28 august 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 ... detalii

46.Hotararea nr.46 din 28 august 2014 privind aprobarea executia bugetelor pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2014 ... detalii

47.Hotararea nr.47 din 28.08.2014 privind aprobarea costului complet lunar al serviciilor de asistenta sociala, cultura si sport prin A.Co.R Botosani ... detalii

 

Luna septembrie

 

48.Hotararea nr.48 din 10 septembrie 2014 privind schimbarea denumirii titularului de cod unic de identificare fiscala (C.I.F) din Consiliul Local al comunei George Enescu in Comuna George Enescu ... detalii

49.Hotararea nr.49 din 25 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 ... detalii

 

Luna octombrie

 

50.Hotararea nr.50 din 3 octombrie 2014 modificare HCL nr.42 din 31.07.2014 privind acordul cu privire la casarea unui autovehicul uzat si achitionarea unui autovehicul nou prin participarea Comunei George Enescu, judetul Botosani, in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national ... detalii

51.Hotararea nr.51 din 3 octombrie 2014 privind aprobarea acordarii cu titlu de ajutor financiar a sumei de 300,00 lei domnului Ioan Tudosa la implinirea varstei de 103 ani ... detalii

52.Hotararea nr.52 din 3 octombrie 2014 privind aprobarea acordarii cu titlu de ajutor financiar a sumei de 500,00 lei doamnei Adomnica Zoita la implinirea varstei de 100 ani ... detalii

53.Hotararea nr.53 din 31 octombrie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

54.Hotararea nr.54 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea executia bugetelor pe cele doua sectiuni la data de 30.09.2014 ... detalii

55.Hotararea nr.55 din 31 octombrie 2014 privind numirea in Consiliul de administratie al Scolii generale cu clasele l-Vlll nr.1 Dumeni, a reprezentantului Primarului comunei George Enescu si reprezentantii Consiliului local al comunei George Enescu ... detalii

56.Hotararea nr.56 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu pe baza contravalorii abonamentului ... detalii

57.Hotararea nr.57 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru lunile septembrie 2014 si octombrie 2014 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

58.Hotararea nr.58 din 31 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 ... detalii

 

 

Luna noiembrie

 

59.Hotararea nr.59 din 30.11.2014 privind decontarea transportului cadrelor didactice ... detalii

60.Hotararea nr.60 din 30.11.2014 privind aprobarea a 9 burse de ajutor social ... detalii

61.Hotararea nr.61 din 30.11.2014 privind aprobarea Planului de masuri specifice sezonului rece 2014 - 2015 ... detalii

62.Hotararea nr.62 din 30.11.2014 privind taxele si impozitele aplicabile in anul 2015 ... detalii

Anexa 1 la hcl.62 ... detalii

Anexa 2 la hcl.62 ... detalii

63.Hotararea nr.63 din 30.11.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ptr anul 2014 prin virari de credite bancare ... detalii

 

 

Luna decembrie

 

64.Hotararea nr.64 privind rectificarea de buget ... detalii

65.Hotararea nr.65 privind aprobarea atribuirii denumirilor unitatilor de invatamant ... detalii

66.Hotararea nr.66 privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,pentru anul 2014 - 2015 ... detalii

Anexa 1 la hcl.66 ... detalii

 

Copyright ©