click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2013

 

Luna ianuarie

 

1.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

2.Hotarare privind aprobarea acordarii unui numar de 6 burse de ajutor social pentru semestrul ll al anului scolar 2012-2013 ... detalii

3.Hotarare privind privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei George Enescu in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. „AQUA BOTOSANI” pentru aprobarea cotizatiei anuale ... detalii

4.Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru Proiectul „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural, conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

5.Hotarare privind constituirea garantiilor aferente liniei de creditare de 1.100.000 lei la CEC BANK pentru co-finantarea investitiei publice de interes local „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural, conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani ... detalii

6.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna ianuarie 2013 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

Proces verbal 31.01.2013 ... detalii

 

Luna februarie

 

1.Hotararea nr.7 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia "Sofiaman pentru comunitate" ... detalii

2.Anexa la Hotararea nr.7,privind acordul de parteneriat ... detalii

3.Proces verbal 19.02.2013 ... detalii

4.Hotararea nr.8 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 42/30.11.2010 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern si stabilirea obligatiilor financiare pentru functionarea structurii de audit public intern ... detalii

5.Hotararea nr.9 privind aprobarea contributiei anuale aferenta adeziunii in cadrul Asociatiei Grupul pentru Dezvoltare Locala - G.A.L Codrii Hertei ... detalii

6.Hotararea nr.10 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei George Enescu ... detalii

7.Hotararea nr.11 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrative teritoriala George Enescu pentru anul 2012 ... detalii

5.Anexa la Hotararea nr.11 ... detalii

8.Hotararea nr.12 privind aprobarea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei George Enescu ... detalii

5.Anexa la Hotararea nr.12 ... detalii

9.Hotararea nr.13 privind aprobarea Raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor ... detalii

5.Anexa la Hotararea nr.13 ... detalii

10.Hotararea nr.14 privind aprobarea Planului de masuri pentru preintampinarea producerii unor
situatii de urgenta generate de topirea brusca a zapezii si gheturilor pe teritoriul comunei George Enescu ... detalii

5.Anexa la Hotararea nr.14... detalii

11.Hotararea nr.15 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului al comunei George Enescu,judetul Botosani ... detalii

5.Anexa la Hotararea nr.15 ... detalii

12.Hotararea nr.16 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna februarie 2013 pe mijlocul
de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

5.Proces verbal al sedintei ordinare din 27.02.2013 ... detalii

 

Luna martie

 

Hotararea nr.17 - "Luna curateniei" ... detalii

 

Hotararea nr.18 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna martie 2013 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.19 privind privind desemnarea persoanei responsabila cu Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta garantiilor locale ale comunei George Enescu ... detalii

Proces verbal 31 martie ... detalii

 

Luna aprilie

 

Hotararea nr.20 privind aprobarea bugetului local al
Comunei George Enescu pe anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.21 privind aprobarea bugetului final pentru investitia: „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural,
conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.22 privind insusirea propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului de modificare si completare a domeniului public al comunei George Enescu atestat prin Hotararea Guvernului nr.971/2002 , Anexa 29 ... detalii

Proces verbal 5 aprilie ... detalii

Hotararea nr.23 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a scrisorii de garantie ... detalii

Proces verbal 24 aprilie ... detalii

 

Luna mai

 

Hotararea nr.24 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea alocarii, din bugetul local al comunei George Enescu, a sumei de 2.500 lei, pentru sarbatorirea Zilei de 1 iunie 2013-Ziua Copilului ... detalii

Hotararea nr.26 privind aprobarea alocarii, din bugetul local al comunei George Enescu, a sumei de 2.000 lei, pentru sarbatorirea ZILEI EROILOR 2013 ... detalii

Hotararea nr.27 privind aprobarea aderarii comunei Vlasinesti la Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatilor de asistenta sociala, cultura si sport, aprobat prin HCL nr. 14 si 22/2012 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.27 ... detalii

Proces verbal 17 mai ... detalii

Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

Hotararea nr.29 privind aprobarea contului de executie bugetara pe sectiuni pentru anul 2012 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.29 ... detalii

Hotararea nr.30 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale ce se vor aplica pe raza comunei George Enescu, pentru anul fiscal 2014 ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.30 ... detalii

Anexa 2 la Hotararea nr.30 ... detalii

Hotararea nr.31 privind reorganizarea, organigrama si componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.32 privind aprobarea proiectului “Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica
a Registrului agricol si a altor activitati specifice, in judetul Botosani “ si a Acordului de Parteneriat aferent proiectului ... detalii

Hotararea nr.33 privind prelungirea duratei contractelor de concesionare a pasunii comunale aflata in domeniul privat al comunei George Enescu cu 1 an ... detalii

Hotararea nr.34 privind aprobarea achitarii sumei de 116.035 lei reprezentand penalitati de 2% calculate la
valoarea eligibila nerambursabila ramasa de platit aferenta proiectului „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural, conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

Proces verbal 29 aprilie ... detalii

 

Luna iunie

 

Hotararea nr.35 privind prelungirea facilitatii de credit si mentinerea garantiilor constituite pana la data de 16.09.2013 cu CEC BANK ... detalii

Proces verbal 7 iunie ... detalii

Hotararea nr.36 privind aprobarea aderarii comunei George Enescu, prin Consiliul local, la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-filiala Botosani ... detalii

Hotararea nr.37 privind aprobarea utilizarea sumei de 7.000 lei de la capitolul 67.02 “ Cultura , recreere si religie“ pentru organizarea in anul 2013 a manifestarii “NUNTA DE AUR” ... detalii

Hotararea nr.38 privind aprobarea Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.39 privind aprobarea executia bugetelor pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2013 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.39 ... detalii

Hotararea nr.40 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii ” Reabilitare interioara etaj sediu administrativ, Primaria comunei George Enescu , judetul Botosani“ ... detalii

Proces verbal 10 iulie ... detalii

 

Luna iulie

 

Hotararea nr.41 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei George Enescu, compartimentele si serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei George Enescu ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.41 ... detalii

Anexa 2 la Hotararea nr.41 ... detalii

Hotararea nr.42 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta George Enescu ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.42 ... detalii

Anexa 2 la Hotararea nr.42 ... detalii

Anexa 3 la Hotararea nr.42 ... detalii

Proces verbal 30 iulie ... detalii

 

Luna august

 

Hotararea nr.43 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.43 ... detalii

Hotararea nr.44 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei George Enescu ... detalii

Proces verbal 25 august ... detalii

 

Luna septembrie

 

Hotararea nr.45 privind aprobarea acordarii cu titlu de ajutor financiar a sumei de 400,00 lei domnului Ioan Tudosa la implinirea varstei de 102 ani ... detalii

Hotararea nr.46 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ... detalii

Proces verbal 13 septembrie ... detalii

Hotararea nr.47 privind aprobarea modului de exercitare al dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice ... detalii

Proces verbal 25 septembrie ... detalii

Hotararea nr.47 privind legea 154 ... detalii

Adresa catre Autoritatea Nationala pentru Administratie si Reglementare in Comunicatii , hotararea nr.47 referitoarea la legea 154 ... detalii

Hotararea nr.48 privind numirea în Consiliul de administraţie al Şcolii generale cu clasele l-Vlll nr.1
Dumeni, a reprezentantului Primăriei comunei George Enescu şi reprezentantul Consiliului local George Enescu ... detalii

 

Luna octombrie

 

Hotararea nr.49 privind alegerea preşedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

Hotararea nr.50 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ... detalii

Hotararea nr.51 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a investitiei „Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turisticaîn Comuna George
Enescu, Judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.52 pentru instrumentarea proiectului
„Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turisticaîn Comuna George Enescu, Judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.53 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizata a proiectului „Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turistica in Comuna George Enescu, Judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.54 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 216.000 lei, necesar pentru
achitarea platilor restante aferente obiectivului de investitie,, Alimentare cu apa, comuna
George Enescu, Judetul Botosani,, ... detalii

Hotararea nr.55 privind revocarea H.C.L nr.39 din 07.05.2012 pentru instrumentarea proiectului
„ Infiintarea unui Centru Local de Informare si Promovare Turistica in Comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.56 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu pe baza contravalorii abonamentului ... detalii

Hotararea nr.57 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru lunile septembrie 2013 si octombrie 2013 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant
al comunei George Enescu ... detalii

Proces verbal 25.10.2013 ... detalii

 

Luna noiembrie

 

Hotararea nr.58 privind aprobarea incheierii contractului cu CEC BANK DOROHOI pentru contractarea imprumutului in valoare de 216.000 lei, necesar pentru achitarea platilor restante aferente
obiectivului de investitie,, Alimentare cu apa, comuna George Enescu, Judetul Botosani,, ... detalii

Proces verbal 05.11.2013 ... detalii

Hotararea nr.59 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.60 privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni la data de 30 septembrie 2013 ... detalii

Hotararea nr.61 privind aprobarea Planului de masuri specifice sezonului rece 2013-2014 ... detalii

Hotararea nr.62 privind aprobarea utilizarii sumei de 11.000 mii lei din bugetul local, reprezentand cheltuieli necesare sarbatoririi pomului de iarna in anul 2013 si acordarea de cadouri la copii care vor colinda si ura la sediul Primariei comunei George Enescu. ... detalii

Hotararea nr.63 Privind casarea obiectelor de inventar din domeniul privat al comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

Hotararea nr.64 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei George Enescu, in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. „AQUA BOTOSANI” pentru aprobarea cotizatiei anuale ... detalii

Proces verbal 25.11.2013 ... detalii

Hotararea nr.65 privind: constituirea garantiilor aferente imprumutului de 200.000 lei necesar pentru
achitarea platilor restante aferente obiectivului de investitie,, Alimentare cu apa , comuna George Enescu, judetul Botosani ... detalii

Proces verbal 26.11.2013 ... detalii

 

Luna decembrie

 

Hotararea nr.66 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.67 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.68 privind modificarea art.1 din HCL nr.48/2012 cu stabilirea unor amplasamente/ puncte (platforme) de colectare a deseurilor la nivelul Comunei George Enescu pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.69 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.70 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren si modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile care fac parte din domeniul privat al comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.71 privind organizarea pazei comunale la nivelul comunei George Enescu in anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.72 privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru lunile noiembrie 2013 si decembrie 2013 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamânt al comunei George Enescu ... detalii

Proces verbal 09.12.2013 ... detalii

Proces verbal 18.12.2013 ... detalii

Proces verbal 20.12.2013 ... detalii

Copyright ©