click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2012

 

Luna decembrie

 

33.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

34.Hotarare privind Planul cuprinzand acriunile si lucrarile de interes local pentru repartizarea orelor la beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

35.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 mii lei din bugetul local, reprezentand cheltuieli necesare sarbatoririi pomului de iarna in anul 2012 si
acordarea de cadouri la copii care vor colinda si ura la sediul Primariei comunei George Enescu ... detalii

36.Hotarare privind aprobarea incheierii contractului cu CEC BANK DOROHOI pentru finantarea rambursabila a creditului in valoare de 1.100.000 lei ... detalii

37.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni, la data de 31 decembrie 2012 ... detalii

38.Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale ce se vor aplica pe raza comunei George Enescu, pentru anul fiscal 2013 ... detalii

39.Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate a primarului pentru anul 2013 ... detalii

40.Hotarare privind organizarea pazei comunale incepand cu 01.01.2013 ... detalii

41.Hotarare privind aprobarea costului complet lunar al serviciilor de asistenta sociala,cultura si sport prin A.Co.R. Botosani ... detalii

Proces verbal 17.12.2012 ... detalii

Proces verbal 31.12.2012 ... detalii

 

Luna noiembrie

 

26.Hotarare privind aprobarea contributiei anuale aferenta adeziunii in cadrul Asociatiei Grupul pentru Dezvoltare Locala- G.A.L Codrii Hertei ... detalii

27.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

28.Hotarare privind aprobarea acordarii unui numar de 6 burse de ajutor social pentru semestrul l al anului scolar 2012-2013 ... detalii

29.Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul l al anului 2012 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati ... detalii

30.Hotarare privind numirea in Consiliul de administratie al Scolii generale cu clasele l-Vlll nr.1
Dumeni, a reprezentantului Primariei comunei George Enescu si reprezentantul Consiliului local George Enescu ... detalii

31.Hotarare privind aprobarea Planului de masuri specifice sezonului rece 2012-2013 ... detalii

32.Hotarare privind solicitarea de contractare a imprumutului in valoare de 1.100.000 lei pentru cheltuielile aferente proiectului integrat „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural, conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

Proces verbal 21.11.2012 ... detalii

Proces verbal 29.11.2012 ... detalii

 

Luna octombrie

 

18.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

19.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni, la data de 30 septembrie 2012 ... detalii

20.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

21.Hotarare privind aprobarea urmatoarelor:
-Actul aditional nr. 1 la Contractul de asociere,
-Actul aditional nr. 1 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”,
-Actul aditional nr.1 la Statutul ADI ,,ECOPROCES”, imputernicirea reprezentantului comunei George Enescu pentru votul in AGA ADI ,,ECOPROCES” Botosani si semnarea Actelor aditionale ... detalii

22.Hotarare privind modificarea art.5, lit.a din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea
activitatii de asistenta sociala, cultura si sport, incheiat intre Filiala Judeteana Botosani a Asociatiei Comunelor din Romania, Comuna Ibanesti si Comuna George Enescu, aprobat prin HCL nr.14 din 31.08.2012 ... detalii

23.Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu pe baza contravalorii abonamentului ... detalii

24.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru lunile septembrie si octombrie 2012 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

25.Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ... detalii

Proces verbal 31.10.2012 ... detalii

 

Luna septembrie

 

16.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

17.Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al
Comunei George Enescu si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei George Enescu, aferent PUG, dar fara a depasi 2 ani de la data termenului de valabilitate a acestuia ... detalii

Proces verbal 14.09.2012 ... detalii

 

Luna august

 

13.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 50.000 lei pentru organizarea in anul 2012 a manifestarii “ZILELE GEORGE ENESCU” ... detalii

Proces verbal 17.08.2012 ... detalii

14.Hotarare privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de asistenta sociala, cultura si sport ... detalii

Anexa la hotararea nr.14 ... detalii

15.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 7.000 lei pentru organizarea in anul 2012 a manifestarii “NUNTA DE AUR” ... detalii

 

Luna iulie

 

9.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

10.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni, la data de 30 iunie 2012 ... detalii

11.Hotarare privind aprobarea valorii neeligibile aferenta investitiei „Alimentare cu apa” din cadrul proiectului integrat
„Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural, conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani” ...
detalii

12.Hotarare privind acordarea mandatului special doamnei Toma-Gradinaru Angela, reprezentant al comunei George Enescu, judetul Botosani, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”ECOPROCES”Botosani ... detalii

Proces verbal 27.07.2012 ... detalii

 

Luna iunie

 

1.Hotarare privind stabilirea membrilor comisiei de validare a mandatelor Consiliului Local ... detalii

2.Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor alesi ai Consiliului Local ... detalii

3.Hotarare privind stabilirea componentei membrilor Consiliului Local ... detalii

4.Hotarare privind stabilirea presedintelui de sedinta ... detalii

5.Hotarare privind stabilirea viceprimarului ... detalii

6.Hotarare privind stabilirea comisiilor de specialitate ... detalii

7.Proces verbal sedinta 28.06.2012 ... detalii

8.Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local ... detalii

9.Hotarare privind aprobarea elaborarii Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism ... detalii

10.Proces verbal sedinta 30.06.2012 ... detalii

 

Luna mai

 

39.Hotarare privind infiintarea unui centru de informare turistica ... detalii

40.Hotarare privind aprobare documentatie centru informare turistica ... detalii

Proces verbal sedinta 07.05.2012 ... detalii

41.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

42.Hotarare privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe secţiuni pentru anul 2011 ... detalii

43.Hotarare privind aprobarea decontării cv. abonamentului pentru luna mai 2012 pe mijlocul de transport în comun pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ al comunei George Enescu ... detalii

44.Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Montare pavele pietonale, sat Dumeni, com.George Enescu” ... detalii

45.Hotarare privind aprobarea alocării, din bugetul local al comunei George Enescu, a sumei de până la 2.500 lei, pentru sărbătorirea Zilei de 1 iunie 2012-Ziua Copilului ... detalii

46.Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 400 lei d-nei Iordache Luminiţa cu domiciliul în satul Dumeni, comuna George Enescu, judeţul Botoşani pentru a acoperi cheltuielile de spitalizare şi tratament ... detalii

47.Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 42/30.11.2010 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern şi stabilirea obligaţiilor financiare pentru funcţionarea structurii de audit public intern ... detalii

48.Hotarare privind stabilirea unor amplasamente / puncte (platforme) de colectare a deşeurilor la nivelul Comunei George Enescu pentru implementarea proiectului”Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” ... detalii

Proces verbal sedinta ordinara 31 mai 2012 ... detalii

 

Luna aprilie

 

Proces verbal sedinta 27.04.2012 ... detalii

35.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna aprilie 2012 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

36.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni la 31.03.2012 ... detalii

37.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ... detalii

38.Hotarare privind infiintarea asociatiei Codrii Hertii ... detalii

 

Luna martie

 

Proces verbal ... detalii

18.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

19.Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei George Enescu ... detalii

20.Hotarare privind aprobarea Planului de masuri in vederea salubrizarii cursurilor de apa, realizarii santurilor si rigolelor si repararii lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor,de pe raza comunei George Enescu ... detalii

21.Hotarare privind aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2012 “ Luna curateniei ... detalii

22.Hotarare privind stabilirea cuantumului taxei speciale de pompieri, la persoane fizice si persoane juridice, pentru anul 2012 ... detalii

23.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a grajdului apartinand domeniului privat al comunei George Enescu in suprafata de 624 mp situat in PC nr.A2 –CC3, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

24.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a grajdului apartinand domeniului privat al comunei George Enescu in suprafata de 585 mp situat in PC nr. 435, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

25.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a imobilului cladire dispensar apartinand domeniului privat al comunei George Enescu in suprafata de 144 mp situat în PC nr.168, sat Arborea, comuna George Enescu ... detalii

26.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a imobilului cladire magazie apartinand domeniului privat al comunei George Enescu in suprafata de 273,52 mp situat in PC nr. A1-CC 2, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

27.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a imobilului cladire(fostul sediu CAP)apartinand domeniului privat al comunei George Enescu in suprafata de 140,00 mp situat in PC nr. 430, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

28.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a imobilului cladire apartinand domeniul public al comunei George Enescu in suprafata de 90.00 mp situata in PC nr. 511, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

29.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului apartinand domeniului public al comunei in suprafata de 7.155 mp situat in PC nr. 168, sat Arborea, comuna George Enescu ... detalii

30.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului apartinand domeniului public al comunei in suprafata de 364,00 mp situat in PC nr. 1.068/1, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

31.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului intravilan apartinand domeniului public al comunei George Enescu in suprafata de 1.170,00 mp situat in PC nr. 511, sat Dumeni ... detalii

32.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului intravilan apartinand domeniului public al comunei George Enescu in suprafata de 1.330,00 mp situat in PC nr. 511, sat Dumeni ... detalii

33.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului apartinand domeniului privat al comunei in suprafata de 83.300 mp situat in PC nr. 216, sat Arborea, comuna George Enescu ... detalii

34.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna martie 2012 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

 

Luna februarie

 

11.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

12.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna februarie 2012 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

13.Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrative teritoriala George Enescu pentru anul 2011 ... detalii

14.Hotarare privind aprobarea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei George Enescu ... detalii

15.Hotarare privind aprobarea modului de asigurare a pazei in comuna George Enescu pentru anul 2012 ... detalii

16.Hotarare privind amanarea la plata a impozitelor si taxelor locale restante la data de 31.12.2011, scutirea la plata a dobanzilor si de la plata taxei de salubrizare pentru unele persoane ... detalii

17.Hotarare privind modificarea art.5 alin.1 din H.C.L nr.11/30.03.2010 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna George Enescu ... detalii

Proces verbal al sedintei extraordinare ... detalii

Proces verbal al sedintei ordinare ... detalii

 

 

Luna ianuarie

 

1.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni,
la data de 31 decembrie 2011 ... detalii

2.Hotarare privind desemnarea persoanei care sa asigure citirea si transmiterea, la orele standard, la dispeceratul SGA Botosani a precipitatiilor inregistrate pe teritoriul comunei George Enescu ... detalii

3.Hotarare privind Planul cuprinzand actiunile si lucrarile de interes local pentru repartizarea orelor la beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

Anexa nr.1 la HCL 3 ... detalii

4.Hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile public de alimentare cu apa si de canalizare ... detalii

5.Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local George Enescu in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I „AQUA BOTOSANI” pentru a vota aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ... detalii

6.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului pentru luna decembrie 2011 si ianuarie 2012 pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

7.Hotarare privind aprobarea atribuirii denumirilor unitatilor de invatamant, incepand cu anul scolar 2012/2013 la nivelul comunei George Enescu ... detalii

8.Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate a primarului pentru anul 2012 ... detalii

Anexa nr.1 la HCL 8 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL 8 ... detalii

9.Hotarare privind insusirea stemei comunei George Enescu ... detalii

10.Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ... detalii

Copyright ©