click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2010

 

1.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

2.Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei George Enescu ... detalii

3.Hotarare privind aprobare P.U.D – construire locuinta unifamiliala parter in satul Popeni,comuna George Enescu, PC nr.326/1/178 ... detalii

4.Hotarare privind aprobarea desfasurarii activitatii Serviciului de utilitate publica de salubrizare a Comunei George Enescu prin gestiune delegata ... detalii

5.Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru anul 2010 in cadrul aparatului de specialitate al primarului ... detalii

6.Hotarare privind aprobarea nivelurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in anexa 4 din H.G.R. 1010/2006 ... detalii

7.Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica suprafetei de 37,80 mp din spatiu cladirei administratiei publice locale a comunei George Enescu ... detalii

8.Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica suprafetei de 32,13 mp din sediul administrativ al Primariei comunei George Enescu ... detalii

9.Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2010 ... detalii

10.Hotarare aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2010 " Luna curateniei" ... detalii

11.Hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna George Enescu ... detalii

12.Hotarare privind aprobarea infiintarii a doua posturi de asistent personal ... detalii

13.Hotarare pentru aprobarea participarii Consiliului Local George Enescu la implementarea proiectului BIBLIONET – Lumea in biblioteca ta ... detalii

14.Hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru participarea formatiei artistice STEJARELUL la Festivalul cantecului si dansului popular cu genericul „ Mandra-i hora din strabuni” din Republica Moldova, Raionul Riscani pe data de 30 mai 2010 ... detalii

15.Hotarare privind organizarea, administrarea si intretinerea pasunilor proprietate privata a comunei George Enescu pe anul 2010 ... detalii

16.Hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern ... detalii

17.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
o perioada de 3 luni de zile ... detalii

18.Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

19.Hotarare privind asocierea comunei George Enescu cu cele 49 unitati
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „AQUA” Botosani ... detalii

20.Hotarare privind aprobarea schimbului de teren intravilan în suprafata 568 mp situat in PC nr. 1636 sat Dumeni, de la dispozisia Comisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar, cu suprafata de 568 mp teren intravilan din inventarul domeniului privat al Comunei George Enescu, din care 400 mp situat în PC nr.1117, sat Dumeni,si suprafata de 168 mp teren intravilan situat in PC nr. 168, sat Arborea, in vederea construirii unor locuinte pentru persoane nevoiase ... detalii

21.Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare pentru anul 2009 ... detalii

22.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 208,00 mii lei din fondul de rulment ... detalii

23.Hotarare privind instituirea manifestarii “ NUNTA DE AUR” si aprobarea utilizarii sumei de 5.000 lei pentru organizare in anul 2010 ... detalii

24.Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru primar, viceprimar, aparatul de specialitate al primarului comunei George Enescu si serviciile publice din subordinea Consiliului local George Enescu ... detalii

25.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 30.000 lei din bugetul local pentru desfasurarea Festivalului “ ZILELE GEORGE ENESCU ” 2010 ... detalii

26.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate si Proiectul tehnic a obiectivului de investitii „ Instalatii termice si centrala termica, la sediul administrativ al primariei din comuna George Enescu, judetul Botosani“ ... detalii

27.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate si Proiectul tehnic a obiectivului de investitii „ Consolidare si modernizare garaj“ ... detalii

28.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate si Proiectul tehnic „ Reabilitare podet acces catre curte primarie" ... detalii

29.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate si Proiectul tehnic a obiectivului de investitii „ Amenajare si pavare cai de acces“ ... detalii

30.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate si Proiectul tehnic „Reabilitare cladire administratie publica Dumeni 2, com. George Enescu„ ... detalii

31.Hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 51 din 31.12.2009 privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, pct.1 si 3 din Anexa nr. 1 ... detalii

32.Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare ... detalii

33.Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2011 ... detalii

34.Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea apararii impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al comunei George Enescu ... detalii

35.Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind masurile de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al comunei George Enescu ... detalii

36.Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind masurile de utilizare a focului deschis si a fumatului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a comunei GEORGE ENESCU ... detalii

37.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 ... detalii

38.Hotarare privind aprobarea Master Planului pentru serviciile de apa si canal - judetul Botosani ... detalii

39.Hotarare privind numirea in Consiliul de administratie al Scolii generale George Enescu cu clasele l-Vlll a reprezentantului Primariei comunei George Enescu si reprezentantul Consiliului local George Enescu ... detalii

40.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

41.Hotarare privind aprobarea aderarii Comunei George Enescu, judetul Botosani la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Subregionala denumit „GRUP DE ACTIUNE LOCALA CODRII HERTEI” ... detalii

42.Hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern si stabilirea obligatiilor financiare pentru functionarea structurii de audit public intern ... detalii

43.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 ... detalii

44.Hotarare privind aplicarea prevederilor art. 11 din Anexa nr. III a
Legii nr. 330 / 2009 ... detalii

45.Hotarare privind aprobarea sumelor necesare sarbatorii pomului de iarna in anul 2010 ... detalii

46.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, prin virari de credite ... detalii

47.Hotarare privind darea in administrarea Judetului Botosani a terenurilor pentru construirea obiectivelor Puncte(platforme) de colectare a deseurilor, aferente proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Botosani” ... detalii

48.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 ... detalii

Copyright ©