click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2009

 

Hotararea nr.1 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

Hotararea nr.2 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CORLATENI - GEORGE ENESCU ... detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru anul 2009 in cadrul aparatului de specialitate al primarului ... detalii

Hotararea nr.4 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului Ionita Dorin... detalii

Hotararea nr.5 privind validarea mandatului de consilier local al Domnului Severincu Sorin ... detalii

Hotararea nr.6 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2009 “Luna curateniei“... detalii

Hotararea nr.8 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

Hotararea nr.9 privind compensarea sumelor incasate in anul 2007 si 2008 ca taxa de pasunat cu impozitele datorate la bugetul local ... detalii

Hotararea nr.10 privind aprobarea schimbului de teren extravilan cu destinatie pasune in suprafata de 15.000 mp situat in PC nr. 426 sat Dumeni proprietatea Comisiei locale de fond funciar cu suprafata de 15.000 mp teren cu destinatie pasune comunala, situat in PC nr. 325, sat Popeni, proprietatea Consiliului local George Enescu... detalii

Hotararea nr.11 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ... detalii

Hotararea nr.12 privind organizarea pasunatului animalelor in anul 2009 pe pasunea comunala ... detalii

Hotararea nr.13 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.14 privind aprobarea contului anual de executie pentru anul 2008 ... detalii

Hotararea nr.15 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 ... detalii

Hotararea nr.16 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al Comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.17 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de salubrizare în comuna George Enescu, judetul Botosani ... detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea inchiderii spatiilor de depozitare a deseurilor din comuna George Enescu conform Indrumarului de inchidere a depozitelor neconforme existente de deseuri nepericuloase ... detalii

Hotararea nr.19 privind modificarea art.1 din H.C.L nr. 10 din 30 aprilie 2009 ... detalii

Hotararea nr.20 privind modificarea H.C.L nr. 9 din 30.04.2009 ... detalii

Hotararea nr.21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare sediu administrativ al primariei - sarpanta si invelitoare, tamplarie exterioara si termoizolatie „ ... detalii

Hotararea nr.22 privind aprobarea de principiu privind vanzarea microbuzului scolar si insusirea Raportului de expertiza tehnica ... detalii

Hotararea nr.23 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.24 privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta,altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificarile
si completarile ulterioare ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.26 privind aprobarea infiintarii unui post de asistent personal ... detalii

Hotararea nr.27 privind reconstituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.28 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.29 privind insusirea Documentatiei cadastraleintocmita de ing. Petru Pascariu pentru dezmembrarea terenului aflat în inventarul domeniului public al comunei George Enescu,teren intravilan in suprafata de 4529 mp situat in PC nr. 67 sat Dumeni,comuna George Enescu inscris in CF 390/N”S” cu NCP703 si aprobarea dezmembrarii terenului in două corpuri funciare distincte cu nr.top noi ... detalii

Hotararea nr.30 privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei George Enescu ... detalii

Hotararea nr.31 privind aprobarea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei George Enescu,judetul Botosani, atestat prin H.G nr. 971/2002 ... detalii

Hotararea nr.32 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „ Infiintare retea alimentare cu apa, Sat Dumeni in Comuna George Enescu, Judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.33 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „ Infiinţare retea de canalizare si Statie de epurare, Sat Dumeni in Comuna George Enescu,Judetul Botosani ” ... detalii

Hotararea nr.34 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „ Modernizare drumuri: comunal si satesti in localitatea Arborea, Comuna George Enescu, Judetul Botosani ” ... detalii

Hotararea nr.35 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „ Construire gradinita- Sat Dumeni, Comuna George Enescu, Judetul Botosani ” ... detalii

Hotararea nr.36 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „ Modernizare drumuri: comunal si satesti in localitatea Arborea, Comuna George Enescu, Judetul Botosani ” ... detalii

Hotararea nr.37 pentru instrumentarea proiectului complex „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, Modernizare drumuri, Construire gradinita, Reabilitare si modernizare camin cultural, Conservarea si promovarea culturii traditionale,Comuna George Enescu,Judetul Botosani” ... detalii

Hotararea nr.38 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru desfasurarea festivalului “Zilele George Enescu” 2009 ... detalii

Hotararea nr.39 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Comuna George Enescu, judetul Botoşani şi Parohia George Enescu, cu sediul în comuna George Enescu, judeţul Botoşani ... detalii

Hotararea nr.40 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Comuna George Enescu, judetul Botosani si Parohia George Enescu, cu sediul in comuna George Enescu, judetul Botosani ... detalii

Hotararea nr.41 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

Hotararea nr.42 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.43 privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 1083 mp situat in PC nr.194, sat Popeni, comuna George Enescu ... detalii

Hotararea nr.44 privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 882 mp situat in PC nr.68, sat George Enescu, comuna George Enescu ... detalii

Hotararea nr.45 privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 6883 mp situat in PC nr.429, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

Hotararea nr.46 privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 2751 mp, situat in PC nr. 760, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.48 privind aprobarea arendarii suprafetei de 22,49 ha la S.C PROAGRO S.A Dorohoi ... detalii

Hotararea nr.49 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 ... detalii

Hotararea nr.50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare de locuri de joaca pentru copii in Comuna George Enescu” ... detalii

Hotararea nr.51 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 ... detalii

Copyright ©