click pentru comenzi sunet

 LEGISLATIE

 Ordonantele emise de Consiliul Local al comunei George Enescu le gasiti aici....

Detalii

 SIGURANTA IN COMUNA

 Angajatii Postului de Politie se ocupa permanent de linistea localitatii,veghind la bunul mers al lucrurilor in localitate....

Detalii

SESIZARI ONLINE

  Va punem la dispozitie un formular de sesizari online.In acest fel puteti sesiza conducerii primariei si prin intermediul internetului anumite aspecte din comuna noastra....

Detalii

 

LINKURI UTILE

  Pentru a usura accesul pe site-uri de mare interes va punem la dispozitie aceasta subpagina....

Detalii


 

Hotarari ale Consiliului Local in anul 2011

 

1.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

2.Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 13,50 mp din sediul administrativ al Primariei comunei George Enescu ... detalii

3.Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 20.03 mp din sediul administrativ al Primariei comunei George Enescu ... detalii

4.Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 61.300 mp iaz situat in extravilan Stinca , PC.146 apartinand domeniului privat al comunei George Enescu ... detalii

5.Hotarare privind unele masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare ... detalii

6.Hotarare nr.6 din data de 11 februarie 2011 ... detalii

7.Hotarare nr.7 din data de 11 februarie 2011 ... detalii

8.Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 ... detalii

9.Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru anul 2011 in cadrul aparatului de specialitate al primarului ... detalii

10.Hotarare privind aprobarea mentinerii a structurii Scoala cu clasele l-lV Arborea pentru anul scolar 2011-2012 ... detalii

11.Hotarare privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani ... detalii

12.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul privat al comunei in suprafata de 6.883 mp situat în PC nr.429, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

13.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 2.751 mp situat în PC nr.760, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

14.Hotarare privind aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2011 " Luna curateniei " ... detalii

15.Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar in cont propriu, proprietate privata a comunei George Enescu ... detalii

16.Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei George Enescu ... detalii

17.Hotarare privind concesionarea pasunii aflata in domeniul privat
al comunei George Enescu ... detalii

18.Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

19. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

20.Hotarare privind completarea HCL nr.47 din 17.12.2010 prin aprobarea darii in administrarea Judetului Botosani a terenurilor pentru construirea obiectivelor Puncte(platforme) de colectare a deseurilor, aferente proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Botosani” ... detalii

21.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului lunar
pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

22.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni, la data de 31 martie 2011 ... detalii

23.Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Indicatorii tehnicoeconomici la obiectivul de investitii “Reabilitare interioara parter sediu administrativ, Primaria comunei George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

24.Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2010 ... detalii

25.Hotarare privind aprobarea initierii şi elaborarii proiectului ”Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al comunei George Enescu”, pentru asistenta financiara nerambursabila acordata de Fondul European de Dezvoltare Regionala Axa 4, Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” ... detalii

26.Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica pe raza comunei George Enescu, pentru anul fiscal 2012 ... detalii

27.Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local George Enescu in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I ” AQUA BOTOSANI” pentru aprobarea ajustarii/stabilirii preturilor si tarifelor propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A Botosani ... detalii

28.Hotarare privind alegerea alternativei de colectare a deseurilor de ambalaje de la populatie si a deseurilor periculoase de ambalaje si stabilirea spatiului pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice ... detalii

29.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni, la data de 30 iunie 2011 ... detalii

Anexa nr.1 la hotararea 29 ... detalii

30.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2011 ... detalii

Anexa nr.1 la hotararea 30 ... detalii

Anexa nr.2 la hotararea 30 ... detalii

31.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 lei pentru organizarea in anul 2011 a manifestarii “NUNTA DE AUR” ... detalii

32.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

33.Hotarare privind modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2011 precum si virari de credite bugetare ... detalii

34.Hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru zona UAT George Enescu declarata vulnerabila la nitrati din surse agricole si Programul local de actiune pentru implementarea programului de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole UAT George Enescu ... detalii

35.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 52.000 lei pentru organizarea in anul 2011 a manifestarii “ZILELE GEORGE ENESCU” ... detalii

36.Hotarare privind aprobarea valorii investitiei: „Alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri, construire gradinita, reabilitare si modernizare camin cultural, conservarea si promovarea culturii traditionale, comuna George Enescu, judetul Botosani” ... detalii

37.Hotarare privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural ... detalii

38.Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local George Enescu in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I „AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea primirii de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA BOTOŞANI” ... detalii

39.Hotarare privind asocierea comunei GEORGE ENESCU cu comunele
Cordareni, Dobarceni, Havarna, Hiliseu Horia, Lunca, Mileanca, Stiubieni, Vlasinesti si Unteni, in vederea aderarii acestora la Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA BOTOSANI” ... detalii

40.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Proiectului tehnic a obiectivului de investitii „REPARATII CURENTE DRUM COMUNAL DC 80, POPENIGEORGE ENESCU, COMUNA GEORGE ENESCU, JUDETUL BOTOSANI„ ... detalii

41.Hotarare privind numirea in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele l-Vlll George Enescu a reprezentantului Primarului comunei George Enescu si reprezentantul Consiliului local al comunei George Enescu ... detalii

42.Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011, prin virari de credite bugetare ... detalii

43.Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor pe cele doua sectiuni, la data de 30 septembrie 2011 ... detalii

44.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul privat al comunei in suprafata de 182 mp situat in PC nr. 164, sat Arborea, comuna George Enescu ... detalii

45.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 845 mp situat in PC nr.9, sat Stinca, comuna George Enescu ... detalii

46.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 882 mp situat in PC nr.68, sat George Enescu, comuna George Enescu ... detalii

47.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 564 mp situat în PC nr.1068/1, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

48.Hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul public al comunei in suprafata de 902 mp situat in PC nr.102, sat Dumeni, comuna George Enescu ... detalii

49.Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL in Adunarea Generala a Asociatilor „AQUA BOTOSANI“ pentru aprobarea cotizatiei anuale ... detalii

50.Hotarare privind acordarea personalitatii juridice Scolii cu clasele l-Vlll nr.1 Dumeni, comuna George Enescu si aprobarea ca directorul unitatii de invatamant sa devina ordonator tertiar de credite ... detalii

51.Hotarare privind modificarea domeniului public al comunei George Enescu,judetul Botosani ... detalii

Anexa nr. 1 la HCL 51 ... detalii

52.Hotarare privind aprobarea decontarii cv. abonamentului lunar pe mijlocul de transport in comun pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant al comunei George Enescu ... detalii

53.Hotarare privind aprobarea acordarii unui numar de 6 burse sociale
pentru anul scolar 2011-2012 ... detalii

54.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ... detalii

55.Hotarare privind reconstituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei George Enescu ... detalii

56.Hotarare privind completarea domeniul public al comunei George Enescu,judetul Botosani prin includerea suprafetei de 9.670 mp teren intravilan situat in PC 254 sat Dumeni, cu destinatia curti-constructii ... detalii

57.Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 mii lei din bugetul local, reprezentand cheltuieli necesare sarbatoririi pomului de iarna in anul 2011 si acordarea de cadouri la copii care vor colinda si ura la sediul Primariei comunei George Enescu ... detalii

58.Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 ... detalii

59.Hotarare privind infiintarea Politiei Locale a comunei George Enescu ... detalii

60.Hotarare privind rectificarea bugetului pentru anul 2011 ... detalii

61.Hotarare privind modificarea domeniului public al comunei George Enescu,judetul Botosani prin excludere „Teren muzeu” in suprafata de 9.610 mp, teren intravilan, situat in PC nr.5 sat George Enescu cuprins la pozitia nr.70 din H.C.L nr.13/2001 ... detalii

62.Hotarare privind incadrarea unor drumuri satesti si de exploatare in categoria functionala a drumurilor comunale din cadrul comunei George Enescu, judetul Botosani ... detalii

Copyright ©