Cadastru si Fond Funciar

 

Inscriere gratuita imobile din extravilan in cartea funciara

Anunt afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului - sectoarele cadastrale nr. 36, 46 - UAT George Enescu ... detalii