Anunturi publice

 

 

2022

 

Anunt inchiriere pasune din 15.04.2022, pana la 26.04.2022

Inscriere gratuita imobile din extravilan in cartea funciara

Anunt selectie recenzori pentru recensamant populatie

 

2021

 

Anunt ajutoare incalzire 2021

- Anunt Legea consumatorului vulnerabil

- Anexa 26, cerere din HG 50

- Acte Legea 226

 

Anunt declarare date corecte si complete registrul agricol ... detalii

Anunt afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului - sectoarele cadastrale nr. 36, 46 - UAT George Enescu ... detalii

Licitatie deschisa cu strigare (arendare 22,49 ha teren agricol ) apartinand Scolii Gimnaziale Dumeni, in 22.03.2021 ... detalii

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile parlamentare din data de 06.12.2020 ... detalii

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerile parlamentare din data de 06.12.2020 ... detalii

Anunt licitatie organizata de Scoala Gimnaziala Dumeni in vederea arendarii suprafetei de 22,49 ha teren agricol, in data de 26.10.2020 ... detalii

Anunt privind PUZ - Infiintare ferma reproductie suine,FNC pentru prepararea furajelor, put forat, bransamente utilitati, drumuri si imprejmuire pe teren situat in extravilan Dorohoi, CF 56158 si 56159, judetul Botosani ... detalii

Centralizator nominal cu rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de muncitor necalificat , tr.I, studii generale, perioada nedeterminata ... detalii

Proces verbal, incheiat astazi, 25.07.2018, la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat treapta 1 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat treapta 1 (04.07.2018 - 17.07.2018) ... detalii

Anunt rezultate finale Concurs recrutare Inspector debutant in cadrul SVSU ... detalii

Anunt rezultate la proba de interviu Concurs recrutare Inspector debutant in cadrul SVSU ... detalii

Proces verbal incheiat astazi,08.05.2018,la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului de Inspector debutant in cadrul SVSU ... detalii

Anunt selectie dosare pentru Concurs recrutare Inspector debutant in cadrul SVSU ... detalii

Concurs recrutare Inspector debutant in cadrul SVSU ... detalii

Lista functiilor din Primarie,la data de 31.03. 2018 ... detalii

Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2018 ... detalii

Anunt licitatie publica vanzare 6883 mp teren Dumeni ... detalii

Strategia de achizitii publice pentru anul 2017 ... detalii

...........................................................................................

Anunt selectie parteneri Program POCU

(incarcat in data de 06.05.2016)

- rezultat procedura Program POCU ... detalii

- anunt selectie parteneri Program POCU ... detalii

- declaratie egibilitate ... detalii

- fisa partener ... detalii

- declaratie de angajament ... detalii

- declaratie conflict interese ... detalii

...........................................................................................